Kurumsal

Ticem İstanbul Teknik Üniversitesi
Akademisyenleri tarafından 
2010 yılında kurulmuştur.

Firmamız İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenleri tarafından 2010 yılında kurulmuştur. Çok kısa bir sürede yapı malzemeleri alanında sektörü yönlendiren bir firma konumuna gelen TİCEM, sürekli gelişen ve yenilikçi yönüyle dikkat çekmektedir. Ülkemizdeki yapı malzemesi standardının gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarılması için üniversite bilgi birikimini sanayiye aktarmakta ve üniversite- sanayi köprüsünü sağlam bir şekilde kurmak için var gücüyle çalışmaktadır.

/ Kalite  Politikamız

Sürekli eğitilen ve becerisi geliştirilen uzman personel ve teknolojinin gelişmesi sonucu ihtiyaç haline gelen değişimlere karşın kaynakların sağlanması ve kaliteyi en üst seviyede tutmak, ulusal / uluslararası standart metotları ve geçerli kılınmış metotlar kullanarak, referans olarak kullandığımız standartların ulusal ve uluslararası sisteme göre izlenebilirliğini temin ederek, personel arası karşılaştırmalar ve ara kontrolleri düzenli yaparak, güvenilirliğini sürekli kılacak şekilde ölçüm belirsizliklerini ihmal etmeksizin en küçük seviyede tutarak,

Seri, doğruluk, süreklilik, güven, eşitlik, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinin topyekûn uygulanması ve müşterilerle yapılan işbirliğinin de yardımıyla, müşteri şikâyetlerinin azaltılması ve dolayısı ile müşteri memnuniyetinin artırılması konusunda gerekli tüm çalışmalar yapılmaktadır.

Bu bağlamda, deney sonuçlarını olumsuz yönde etkileyen faktörlerin ortadan kaldırılması için Kalite Yönetim Sistemi içinde oluşturulan Kalite El kitabı, Prosedürler, Talimatlar ve diğer dokümanların ilgili tüm personel tarafından okunması, anlaşılması ve tüm uygulamalarında etkin şekilde kullanması gerektiği bilinci temin edilmiştir. Laboratuvar üst yönetimi olarak tüm personelin katkısıyla Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar (ISO / IEC 17025 standardı, müşteri şartı ve yasal şartlara uygun olarak etkin bir şekilde uygulayacağını ve sürekli iyileştireceğini taahhüt ederiz.

 

/ DEĞERLERİMİZ
  • Bilimsel bilgi ve yaklaşım
  • Güvenilirlik
  • Yüksek sorumluluk duygusu
  • Kalite bilinci
  • Sürekli gelişim ihtiyacı
  • İş ahlâkına bağlılık