Çevresel Etkilere Dayanıklılık Testleri

 • Aşınma deneyi
 • Su geçirimlilik tayini
 • Donma-çözünme deneyleri
 • Islanma-kuruma
 • Sülfat etkisi
 • Sıcaklık/nem etkisi
 • Karbonatlaşma deneyleri
 • Asit ve tuz etkisi
 • Yangına tepki testi
 • Termal yaşlandırma
 • Klor geçirimliliği deneyi
 • Genleşme-büzülme testi
 • Su emme deneyi
 • Basınçlı/Basınçsız Geçirimlilik Deneyleri 
 • ASR deneyleri
 • Parlaklık tayini
 • Yüzey temizlenebilirlik tayini
 • Kılcallık deneyi 
 • Birim ağırlık deneyi
 • Rötre deneyi
 • Sünme deneyi

​Deneyler, istenilen standarda/şartnameye uygun olarak yapılabilir. 

Neler test edilir?

 • Beton
 • Çelik
 • Ahşap
 • Taş
 • Agrega
 • Boya
 • Kaplamalar
 • Cam
 • Polimerler