Mekanik Dayanım Testleri

 • Çekme- Basınç deneyi (Tensile/compression)
 • Eğilme deneyi (Bending)
 • Darbe deneyi (Impact)
 • Kayma Deneyi (Shear)
 • Elastisite modülü/ Kayma modülü tayini 
 • Kırılma tokluğu deneyi
 • Schmidt testi
 • Yarma deneyi 
 • Ultrases deneyi
 • Kırılma enerjisi tayini (eğilmede)
 • Poisson oranı belirlenmesi
 • Sertlik (Rockwell, Brinell, Vickers, Mikro-sertlik) ölçme tayini
 
Deneyler, istenilen standarda/şartnameye uygun olarak yapılabilir. 
 
Neler test edilir?
 • Beton
 • Çelik
 • Taş
 • Ahşap
 • Cam
 • Tuğla
 • Karo
 • Kompozit panel