Sahada Yapılan Deneyler

  • Yapı performansının belirlenmesi için yıkıntılı/yıkıntısız deneyler,
  • Yangının binaya etkisinin belirlenmesi 
  • Hasarlı binalarda hasar oranının belirlenmesi
  • Dübel kesme/çekme deneyleri