Tarihi Malzemelerin Karakterizasyonu

Tarihi yapılarda kullanılan malzemelerin fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi, malzemelerin bozulma nedenlerinin tespiti ve yapıların restorasyonları sırasında kullanılacak uygun onarım malzemelerinin belirlenmesi amacıyla deneysel çalışmalar yürütülmektedir. 

Yürütülen Deneyler

 • Asit Kaybı Analizi
 • Kızdırma Kaybı Analizi
 • Elek Analizi
 • Tuz Testleri
  • Klorür Testi
  • Sülfat ve Karbonat Testi
  • Nitrat Testi
  • Fosfat Testi
 • İletkenlik Ölçümü
 • Protein ve Yağ Analizleri
 • Petrografik Analiz için Kesitlerin Hazırlanması
 • Optik Mikroskobik Yöntemler ile Kantitatif Analiz
 • Kılcal Etkiye Bağlı Su Emme Katsayısının Tayini
 • Su Emme Deneyi
 • Dona Dayanıklılık Deneyi
 • Gerçek Yoğunluk, Görünür Yoğunluk, Toplam ve Açık Gözeneklilik Tayini
 • Nokta Yükleme Dayanım Deneyi
 • Granülometri Deneyi
 • Özgül Ağırlık Deneyi
 • Birim Ağırlık  Deneyi
 • Kuruma Hızının Tespiti
 • Eskitme Deneyi
 • Boyut ve Ağırlık Tespiti
 • Agregada Tane Şekli Sınıfı Tayini
 • Buhar Geçirimlilik Deneyi
 • Basınç ve Eğilme Testleri
 • Puzolanik Aktivitenin Belirlenmesi Deneyleri

Deneyler, istenilen standarda/şartnameye uygun olarak yapılabilir. 

Neler test edilir?

 • Tuğla
 • Taş
 • Ahşap
 • Harç
 • Sıva
 • Boya
 • Çini
 • Seramik