Tarihi Yapıların Mekanik Deneyleri

Tarihi yapılarda kullanılan malzemelerin mekanik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla deneysel çalışmalar yürütülmektedir. 

Yürütülen Deneyler

 • Basınç Deneyi
 • Laboratuvar Ortamında Kayma Deneyi
 • Yerinde Kayma Deneyi
 • Eğilme Deneyi  
 • Elastisite Modülünün Belirlenmesi
Deneyler, istenilen standarda/şartnameye uygun olarak yapılabilir. 

Neler test edilir?
 
 • Tuğla
 • Taş
 • Ahşap
 • Harç
 • Sıva
 • Seramik